Mgr. Bohuslava Výletová

Mgr. Bohuslava VýletováVzdělání

Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, ukončeno promocí 1991

Osvědčení speciální průpravy na úseku činnosti klinické logopedie, ukončeno atestací 1994

Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K 3 , nejvyšší možné vzdělání v oblasti klinické logopedie

Akreditace MZČR

Dne 20.3.2006 bylo vydáno Mgr. Bohuslavě Výletové osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  v oboru klinický logoped  Ministerstvem zdravotnictví ČR. Členství v odborné společnosti   Asociace klinických logopedů ČR

Praxe

 • 1990 1995 neurologické oddělení s rehabilitací nemocnice Tišnov,logopedická ambulance poliklinika Tišnov
 • 1995-2012 privátní logopedická ambulance v Tišnově a Kuřimi, odborná konzilia v Nemocnici Tišnov na oddělení LDN s rehabilitací a interním oddělení
 • 2013 dosud  Logopedie Mgr. Výletová s.r.o ambulance v Tišnově a Kuřimi, odborná konzilia v Nemocnici v Tišnově

Odborné stáže a pobyty

 • 1993 Foniatrické odd. a stacionář pro děti s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu, Subkaterdra foniatrie, Praha
 • 1994 Foniatrické odd. a stacionář pro děti s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu, Subkatedra foniatrie v Praze u Doc.MUDr. F. Šrama CSc.
 • 1994 Foniatrická klinika Praha 2, Žitná

Pravidelně se účastním celostátních konferencí AKL, mezinárodních i  domácích afaziologických sympozií a mezinárodních logopedických konferencí, které jsou zdrojem nových trendů v oblasti klinické logopedie.

Certifikáty a osvědčení

 • Vyšetřovací testy používané v klinické logopedii(1993)
 • Nové přístupy v intervenci neurogenních poruch komunikace(2000),Klinická neurologie pro klinické logopedy(2002),Neurogenní poruchy komunikace u dospělých(2014)
 • Afázie(1993), Diagnostika a specifické terapeutické postupy u afázií (1997),Afaziologie A základy klinické afaziologie(2014), Afaziologie B kognitivně-neurologický přístup (2012)
 • Vývojová dysfázie(2011)
 • Palatolalie(1994),Palatolalie(2009)
 • Dysartrie(1996)
 • A.Moderní trendy v diagnostice a intervenci při incipientní koktavosti(2002),B.Moderní trendy v diagnostice a terapii při fixované koktavosti(2003), C. Chronická koktavost(2005)
 • Postgraduální kurz o problematice kochleárních implatátů u dětí/základy předoperační a pooperační péče/ (1995),Indikace kochleárních inplantací u dětí Problémy s rehabilitací těžce nedoslýchavých dětí (1996)
 • Poruchy polykání a jejich rehabilitace(1997), Organizace péče o pacienty s neurogenní dysfagií(2012),Tracheostomie a polykání(2014)
 • Demence kognitivně komunikační poruchy(2011)
 • Muzikoterapie(1996)
 • Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace(2012)
 • Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie (2010)Terapie orální pozice (2014)

bohuslava-vyletova-vyvojova-dysfazie bohuslava-vyletova-uhrada-ukonu-k3 bohuslava-vyletova-terapije-jaktavost-b bohuslava-vyletova-potvrzení-neurogennich-poruch-komunikace  bohuslava-vyletova-osvedceni-vysetrovaci-testy bohuslava-vyletova-osvedceni-palatolalie bohuslava-vyletova-indikace-kochlearnich-implantaci-u-deti bohuslava-vyletova-klinicka-neurologie bohuslava-vyletova-kurz-muzikoterapie bohuslava-vyletova-kurz-poruchy-polykani bohuslava-vyletova-odborny-kurz-demence bohuslava-vyletova-osvedceni-afaziologie-b  bohuslava-vyletova-chronicka-koktavost-c bohuslava-vyletova-dysartrie bohuslava-vyletova-certifikat-hlasova-rehabilitace bohuslava-vyletova-certifikat-dysfunkce-orofacialniho-svalstvabohuslava-vyletova-osvedceni-k-vykonu-logopedicke-praxeOsvědčení Osvědčení Osvědčení