Logopedie Tišnov a Kuřim

Práce s dětmiV naší logopedické ambulanci probíhá poskytování péče dětem v přítomnosti rodiče či jiné pověřené osoby, a to v dopoledních i odpoledních hodinách.

Klinický logoped Mgr. Kristýna nebo Mgr. Bohuslava Výletová hodnotí úroveň vývoje řeči a komunikačních dovedností. Volí pak speciální logopedické postupy pro edukaci a reedukaci řeči. K rozvíjení komunikačních dovedností jsou používány logopedické knihy, logopedická pexesa, hry, moderní počítačové programy a speciální pomůcky (špátle, logopedické sondy, bzučák). Prohlédnout si je můžete ve fotogalerii.

Cílená logopedická péče je zaměřena na rozvíjení:

  • Smyslového vnímání (sluchového a zrakového) – zraková a sluchová percepce
  • Nosního dýchání a hospodaření s dechem
  • Slovní zásoby – pasivní, aktivní, percepce řeči
  • Vyjadřovací pohotovosti
  • Artikulační obratnosti
  • Fonematického sluchu
  • Kresby a grafomotoriky

Zásadním logopedickým požadavkem je úzká spolupráce s rodiči a intenzivní domácí příprava.
Ambulantní logopedická péče je poskytována po předchozím telefonickém nebo osobním objednání v pracovně.