Poruchy řeči

Logopedická ambulance nabízí nápravu vad a poruch výslovnosti u dětí a dospělých s následující diagnózou:

 • Dyslalie – patlavost
 • Vývojová dysfázie – specificky narušený vývoj řeči
 • Dysartrie – porucha článkování řeči
 • Opožděný vývoj řeči
 • Balbuties – koktavost
 • Tumultus sermonis – breptavost (rychlé tempo řeči)
 • Elektivní mutismus – nemluvnost
 • Řešení problémů s komunikací u dětí od 3 let
 • Logopedická náprava sluchových vad a poruch
 • Logopedická náprava hlasových poruch
 • Náprava vad řeči při specifických poruchách (Dětská mozková obrna, Lehká mozková dysfunkce, Poruchy autistického spektra, apod.)

U dospělých se zaměřujeme na diagnostiku a terapii v oblastech

 • přetrvávající artikulační poruchy
 • poruchy plynulosti řeči (chronická koktavost, breptavost)
 • myofunkční poruchy (např. na základě rekostrukce skusu rovnátka)
 • afázie (stavy po CMP)
 • dysartrie (stavy po úrazech mozku, aj.)
 • dysfagie poruchy polykání
 • neurodegenerativní onemocnění (ALS, Hungtingtonova choroba, sklerosa multiplex)
 • komunikace

Poskytování logopedické péče je bezplatné a je hrazeno v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.

Přímo hrazen pacientem je pouze regulační poplatek (30 Kč) při vstupním a průběžných logopedických vyšetřeních (cca 1x za 3 měsíce).

Hotově je hrazeno též logopedické vyšetření k přihlášce na SŠ a VŠ (130 Kč) a vypracování zpráv dalším organizacím na žádost rodičů (150 Kč).