Mgr. Kristýna Výletová

Kristýna výletová fotoVzdělání

Pedagogická fakulta Masarykovy University v Brně obor speciální pedagogika.

Ukončena promocí z oboru logopedie, surdopedie roku 2011

Členství v odborné společnosti

Asociace klinických logopedů ČR

Praxe

2011 – 2012 – privátní logopedická ambulance v Tišnově a Kuřimi

2013 – dosud Logopedie Mgr. Výletová s.r.o. – ambulance v Tišnově a Kuřimi

Odborné stáže a pobyty během studia na VŠ

 • Foniatrická klinika FN Motol Praha – centrum kochleárních implantátů – Mgr. Jitka Holmanová
 • Neurologická klinika FN Bohunice Brno – MUDr. Milena Košťálová
 • Logopedická třída v MŠ Pelikova Brno

Pravidelně se účastním celostátních konferencí AKL, mezinárodních i domácích afaziologických sympozií a mezinárodních logopedických konferencí, které jsou zdrojem nových trendů v oblasti klinické logopedie

Certifikáty a osvědčení

 • Terapie orální pozice l. 29. 3. 2014
 • Neurogenní poruchy komunikace u dospělých 10. 04. – 11. 04. 2014
 • Afázie l. 21. 02. – 22. 02. 2014
 • Afázie ll. 28. 02. – 01. 03. 2014
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy 22. 11. – 23. 11. 2012
 • Dyslalie 22. 03. – 23. 03. 2013
 • Afaziologie a – základy klinické afaziologie 23. 01. – 24. 01. 2014
 • Afaziologie b – kognitivně – neuropsychologický přístup 06. 12. – 07. 12. 2012
 • XIII. Medzinárodná logopedická konferencia 11. 10. 13. 10. 2012
 • A – Incipientní koktavost 26. 04. – 27. 04. 2013
 • X. Afaziologické sympozium 14. 03. – 15. 03. 2013
 • XXI. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR 08. 11. – 09. 11. 2013
 • Afaziologie b – kognitivně – neuropsychologický přístup 06. 12. – 07. 12. 2012
 • XX. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR 09. 11. – 10. 11. 2012
 • IX. Medzinárodné afaziologické sympózium 21. 10. – 22. 10. 2011
 • VIII. Afaziologické sympozium 05. 03. – 06. 03. 2009
 • Komunikace a handicap 06. 09. – 07. 09. 2011
 • XIX. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR 04. 11. – 05. 11. 2011

kristyna-vyletova-incipientni-koktavost-a kristyna-vyletova-dyslalie kristyna-vyletova-afaziologie-b kristyna-vyletova-afaziologie-a kristyna-vyletova-afazie-2 kristyna-vyletova-afazie-1Osvědčení