Klinická logopedie

AmbulanceKlinická logopedie se zaměřuje na celkový rozvoj komunikačních schopností, úpravu artikulace, rozvoj slovní zásoby, rozvoj jazykového citu a podporu verbálního vyjadřování.

Jedná se o obor zkoumající narušenou komunikační schopnost u člověka z hlediska jejích příčin, projevů, následků, možností diagnostiky, terapie i prevence.

Logoped musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru Speciální pedagogiky zakončené státní zkouškou z logopedie a surdopedie. Pod resortem ministerstva zdravotnictví musí být zařazen do předatestační přípravy a po třech letech práce v logopedické ambulanci s odborným dozorem skládá atestaci v oboru logopedie. Poté se stává klinickým logopedem, který může pracovat samostatně jak s dětskými klienty , tak i s dospělými pacienty.

Klinický logoped má odborné vzdělání a je oprávněn k tomu, aby spolupracoval s celou řadou další odborníků, především z oblasti medicíny. Často je potřebná spolupráce s pediatry, klinickými psychology, foniatry, lékaři ORL, neurology, zubními lékaři a celou řadou dalších. Klinický logoped diagnostikuje, provádí terapii a spolupracuje s rodinou, mateřskými školami, základními i speciálními školami.